BULRACING

1. Какъв е принципът на работа на автомобилния климатик?

Автоклиматичната система е херметически затворен кръг от компоненти свързани помежду си чрез гумени маркучи и алуминиеви тръби.

Системата е пълна с фреон и специално компресорно масло. Тя работи на един и същи принцип както всички видове климатици или домашният хладилник.

При включване на климатика се подава електрически ток към електромагнит, прикрепен към компресора. Той привлича специално разработен съединителен елемент /съединител/, който осигурява предаване на въртящият момент от постоянно въртящата се ролка към основният механизъм на компресора, който позволява задвижване на фреона в системата.

Компресорът започва да засмуква фреон, като повишава неговото налягане и температура и го нагнетява към кондензатора/тип радиатор разположен отпред/.
В кондензатора, фреонът под въздействие на околната температура започва да кондензира и преминава от състояние на прегрети пари в течен хладилен агент.

За осъществяване на по-добър топлообмен, кондензаторът е снабден с вентилатор, който подобрява топлообмена при необходимост. Така вече охладеният и втечнен фреон преминава през следващият елемент от климатичната система – филтър дехидратора. Той служи за отделяне на случайно попаднали замърсители в системата, влага и други компоннти, продукт на механично износване в климатичната система.

Пречистването се явява подготовка на фреона за преминаване към следващият елемент в системата – дроселиращ орган (Представлява капилярна тръба или термо- регулиращ вентил, който отваря точно толкова, колкото фреон е необходим за постигане на зададената температура).
При процеса дроселиране, се получава спад на налягането на течния фреон.

Обикновено дроселиращият елемент е разположен на входа на изпарителя , който се намира в купето на автомобила. Постъпвайки в изпарителя, вече с ниско налягане, течният фреон попада в среда, която се явява изключително гореща за него и под действието на околната температура започва да се изпарява, отнемайки топлина от преминаващия въздух.
Циркулацията на въздух и поддържането на по-висок интензитет на процеса се осъществява посредством вентилатор, който обдухва с въздух от купето или външен въздух изпарителя.
След изпарителя , фреонът отново постъпва в компресора- с ниско налягане и температура, като там компресорът отново повишава налягането и температурата на фреона.

2. Защо е възможно климатикът в колата да не охлажда достатъчно?

Съществуват множество причини за намалената охладителна мощност на климатичната система. Някои от възможните причини са свързани с фактори, които влияят на работата на автоклиматика, без да има повреда по него. Повреди като задръстен въздушен филтър или замърсен кондензатор (топлообменника до водният радиатор на вашият автомобил) могат да бъдат отстранени и от вас самите.

В други случаи обаче проблемът може да произхожда от повреда възникнала по някои от основните компоненти на климтичната система. Проблеми като например: Пропуск на фреон, запушване по фреоновия кръг, недобро зацепване на компресора и др. са повреди, които изискват намеса на специализиран сервиз. Тези проблеми могат да се отстранят само с помощта на специално оборудване и техник с отлични познания в областта.

3. Защо се налага по- често обслужване на моя автоклиматик? Хладилникът и климатикът вкъщи рядко се нуждаят от сервиз?

Причината е в това, че за разлика от автоклиматиците , битовите климатични и хладилни системи са изградени изцяло с плътно запоени медни тръби, при които има по-малък шанс за пропуск.

От друга страна част от тръбите на автоклиматиците представляват гумени маркучи, които поради различни обстоятелства, след време започват да пропускат.

Друга основна разлика е, че при автоклиматика, уплътняването на връзките става чрез гумен/силиконов/ О-пръстен, който с течение на времето губи своите свойства и от там също възниква вероятност за пропуск.

Отделно някои части по системата са изложени на външни влияния и процеси, оказвщи влияние на работата на климатичната система.
И не на последно място- през въздуховодите на автомобилната климатична система, непрекъснато циркулира предимно външен въздух, често в градски условия. Получават се отлагания от канцерогенни газове, бактерии и спори от околната среда.

Редовното почистване на изпарителя, смяната на филтъра на купето и обработката на въздуховодите с активни антибактериални спрейове, ще подобрят качеството на въздуха в купето и ще възпрепятстват образуването на неприятни миризми в системата.

4. Защо е необходимо периодично почистване на автоклиматика?

При  работа на климтичната система, по  изпарителя (топлообменника в купето),  започва да кондензира влагата съдържаща се във въздуха.

С течение на времето влажната среда създава предпоставки за образуване на гъбички, бактерии и други микроорганизми.

Поради това се налага поне веднъж в годината топлообменникът да се третира с дезинфектиращ спрей и да се почистват отпадъците от решетките и въздуховодите.

5. През колко време се прави профилактика на  автоклиматик?

Ако климатикът не е работил известен период от време (през зимния период например),  в системата се създават условия за развитие на  микроорганизми и бактерии, които на свой ред с  увеличаване на външните  температурите започнат да се развиват.

Този процес често бива   придружен от неприятна миризма и  отделяне на спори мухъл.  За да не се получава този ефект, е желателно всяка година да се прави профилактика на авто климатичната система , обработка на изпарителя и въздуховодите с антибактериален спрей.

Също така е важно да се сменя филтъра на купето  след  на 10-15 000 километра.

6. Вярно ли е, че климатикът  трябва да се пуска и през зимата?

Да, желателно е поне 1-2 пъти месечно  да пускате за поне около 10 минути вашия автоклиматик. По този начин се гарантира циркулацията на хладилен агент и съдържащото се в него масло, което би предпазило най-вече специалното осово уплътнение от изсушаване и  последващ пропуск.

7. Какво е „Ретрофит“?

Ретрофит е процедура по смяната на стария фреон R12, с безопасния за околната среда фреон R134a.

Всички автомобилни климатици след 1993 г. са произведени за работа с фреон R134a. Повечето автомобили преди тази година са с фреон R12, който е вреден за озоновия слой и забранен за използване на територията на Европейския съюз.

Процедурата включва няколко последователни специфични действия, които могат да се изпълнят само от квалифициран специалист. А те са:

  • събиране и рециклиране на фреон R12
  • източване на минералното масло от системата
  • промиване на системата
  • подмяна на уплътненията и на филтър дехидратора
  • надуване на системата със сух азот- тест за пропуски
  • зареждане на системата със синтетично масло /PAG46/
  • вакуумиране на системата
  • зареждане на системата с фреон R134a и тестове

5. Каква е разликата между климатик и климатроник?

Климатичните системите които служат за охлаждане в купето на автомобила се делят на два типа- климатик и климатроник. Чисто практически няма разлика в принципа на работа относно хладилната част. И двата типа представляват климатична система разполагаща с компресор, кондензатор, изпарител и регулиращ вентил. Разликата спрямо обикновения автоклиматик, е че климатичната система тип климатроник е снабдена с прецизна електроника. Електрониката, чрез термодатчици следи температурата навън и в купето и регулира зададената температура. Тя управлява както оборотите на вентилатора, така и система от смесителни клапи за топъл и студен въздух. По този начин прецизно поддръжа зададените параметри и се осигурява по- голям комфорт за обитателите.
От друга страна при обикновения автоклиматик температурата се задава механично, чрез регулиране на степените на вентилатора.